Nederlandse Vereniging van Spiritualisten - Harmonia Afd. Friesland

Embleem Harmonia
Embleem Harmonia

Harmonia Nederland - Afdeling Friesland

Postadres: Secretariaat Harmonia Friesland
Jeltewei 84
8622XT Hommerts

Telefoon: Voorzitter: 0517-231488
Secretaris: 06-57941009

E-mail: info@harmonialeeuwarden.org

Bijeenkomsten

Adres: Swettehiem
Pieter Sipmawei 11
8915 EG  Leeuwarden

Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
NB: Tijdens gesloten ledenavonden gaat de deur van 20.00 uur tot 20.45 dicht!

Entree Leden (L): € 2,- p.p.
Entree Niet-Leden (NL): ontwikkeling-/thema-avond: € 5,- p.p.
open avond met Paragnost/Medium: € 7,- p.p.

Voorlopig Programma

Datum

Bestemd voor

Thema

3 april L + NL Voorstellen nieuw bestuur en vaststellen programma komende maanden.

Zodra het definitieve programma is vastgesteld, zal dat hier worden gepubliceerd.